Petek Temizliği Nasıl Yapılır ?

Petek Temizliği Nasıl Yapılır ?

Petek temizliği, kalorifer aracılığı ile ısınan alanlarda ciddi oranlarda ısı tasarrufu sağlamaktadır. Bu nedenle her yıl yaptırılması gereken bu işlemin, ertelenmesi ısınma problemlerinin yaşanmasına yol açabileceği gibi, enerji sarfiyatına da neden olabilmektedir. Isınma ile ilgili sorunlar genellikle ilk etapta kombiden kaynaklanan problemler olarak düşünülmektedir. Ancak kalorifer sisteminin yer aldığı alanlardaki ısınma sorunlarının temel nedeni, petek temizleme işleminin yapılmamış olması ya da geciktirilmiş olmasıdır.

Tesisat temizliği, sadece sistemde bulunan peteklerin temizliği demek değildir. Kombinin, peteklerin, sistemde bulunan gidiş dönüş borularının temizliği ile olur.

Petekli sistemlerde yıkama 2 yılda bir yapılırken yerden ısıtma sistemlerinde daha sık yapılmalıdır. Çünkü kalorifer peteği ile ısınan sistemde devir daim çok zorlanmaz. Çünkü petek içi devir daimî kolaylaştırır ayrıca oluşan çamurlaşma peteğin dibine çöker. Ancak yerden ısıtma borularında çamur bir yerde kalamadığı için ya dağıtım olan kolektör kısmında kalır sistemi tıkar ya da boruda ilerleyemediği için pisliği bir yerde sıkıştırıp çalışmayı durdurur. İşte tesisat temizliği bu nedenle önemlidir. Kalorifer tesisatının yıkanması da durumun önemine oranla kaliteli olmalıdır.

Petek Temizliği Nasıl Yapılır ?