Katı Sıvı Yakıt ve Kaskad Sistem Kazan Temizliği

Katı Sıvı Yakıt ve Kaskad Sistem Kazan Temizliği

Her alandaki, ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılan sistemlerde, sıcak su, soğutma suyu, buhar kazanları, eşanjör, boiler, su tankları, boru hatları ve radyatörlerde, kireç, kışır, korozyon, lığlanma, taşlaşma ve çamurlaşmanın olması kaçınılmazdır.

Otel, motel, hastane, okul, site büyük kurumlar ve yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının 2000 m2 ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılması zorunludur.

Mevcut ya da yeni birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezi ya da bölgesel ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhi sıcak su bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılarak kullanılır.

Merkezi ısıtma sistemi tek ısı kaynaklı sistemden lokal kullanıcı peteklerine sıhhi tesisat ile peteklerine sıcak su gönderilmek vasıtasıyla gönderilir. Sistem merkezi olduğundan dolayı tek kaynak her tarafa aynı suyu taşır ve dolaştırır.

Dolayısıyla yüzlerce petekte oluşan kireç, balçık ve çamurlaşma gibi kirlilikler sistemin her tarafını dolaşarak istenmeyen tıkanıklıklara ve arızalara sebebiyet verebilir.

Aynı zamanda yüksek enerji kaybına haliyle yüksek maliyet kaybına sebebiyet verir. Merkezi ısıtma sisteminde petekler lokal kullanıcıların bölümlerinde tek tek ayrı ayrı temizleme yapılarak merkeze ulaşılır.

Gerekli Müdahale Yapılmadığında Ne Olur ?

  • Kazanın yeterli ısı üretememesi, sirkülasyon problemleri ve %40’lara varan oranda verim kayıplarına
  • Kireçlenme ve tıkanma nedeni ile daralan boru çaplarının eşit ısınmayı engellemesi ve daireler arası ısınma farklılıkları oluşması
  • Kazanın çalışırken zorlanması ve artan yakıt maliyetleri
  • Mekanik, elektronik arızalar ve pahalı bakım- onarım maliyetleri
  • Delinme, tıkanıklıklar ve kazan patlaması
  • Brülör ve sirkülasyon pompası arızaları
Gibi çok önemli problemlere neden olmaktadır. 
Gerekli Müdahale Yapılmadığında Ne Olur ?