Kazan Dairesi ve Brülör Bakımı

Dotek iklimlendirme sistemleri kazan dairesi bakımlarını, Avrupa’daki karşılığıyla “supervisor” hizmeti şeklinde yapmaktadır. Yani işin akışı; kazan dairenizdeki tüm ekipmanların bir check list yardımıyla kontrol edilmesi, bakım ve analizlerin yapılması, eksiklerin yöneticiye bildirilmesi ve yönetici ile yapılan istişare sonucunda giderilmesi şeklinde gelişmektedir.

Lütfen kazan dairenizin bakımını donanımlı, ekipmanlı, tecrübeli Yetkili firmalara yaptırınız. Kazan dairesi bakımı bir temizlik değildir. Tam anlamıyla analizlerle desteklenen bir verimlilik çalışmasıdır.

Dotek İklimlendirme tarafından yapılan kazan dairesi bakımlarında;

Tesisattaki suyun durumu kontrol edilir, bu seviye işletme basıncına uygun hale getirilir ve hangi seviyede olması gerektiği konusunda yönetici ya da görevliye bilgi verilir. Tesisattaki otomatik purjör ve havalık tüpleri kontrol edilir. Emniyet ventili kontrol edilir, bu emniyet ventilinin kazan için uygunluğu konusunda bilgi verilir. Kazan gidiş ve dönüş vanaları kontrol edilir, kazan kapakları, fitilleri kontrol edilir, patlama kapağının rahat bir şekilde çalışması sağlanır. Kazan ve brülör elektrik bağlantılarının uygunluğu kontrol edilir. Brülör motorunun dönüş yönü kontrol edilir. Gaz kaçağı gaz dedektröleri ile kontrol edilir, varsa giderilir. Gaz basıncının uygunluğu gaz manometre cihazları ile kontrol edilir. Gaz analiz cihazlarıyla gaz analizi yapılır, gaz kapasitesi ihtiyaca göre ayarlanır. Brülör şalterinin brülörü durdurup durdurmadığı kontrol edilir. Dolaşım pompalarının çalışması kontrol edilir. Kazan termostatlarının brülöre kumanda edip etmediğine bakılır. Gaz dedektörünün sağlamlığı kontrol edilir. Kapalı sistemlerde genleşme tankı kontrol edilir, basıncı kompresörlerimiz yardımıyla tesisattaki basınca göre ayarlanır. Otomasyon sistemi varsa paneller istenen programa göre ayarlanır. Yönetici ya da görevliye kazanı işletirken nelere dikkat etmesi gerektiği anlatılır.

Tüm bu işlemler kazan dairesi bakımlarında mutlaka yapılması gerekir. Ayrıca bakım zamanların da sistem temizliğini de yaptırmanız enerji tasarrufu yönünden etkili olacaktır.

Gerekli Müdahale Yapılmadığında

  • Kazanın yeterli ısı üretememesi, sirkülasyon problemleri ve %40’lara varan oranda verim kayıplarına,
  • Kireçlenme ve tıkanma nedeni ile daralan boru çaplarının eşit ısınmayı engellemesi ve daireler arası ısınma farklılıkları oluşması,
  • Kazanın çalışırken zorlanması ve artan yakıt maliyetleri,
  • Mekanik, elektronik arızalar ve pahalı bakım- onarım maliyetleri,
  • Delinme, tıkanıklıklar ve kazan patlaması,
  • Brülör ve sirkülasyon pompası arızaları,
Gibi çok önemli problemlere neden olmaktadır. 
Gerekli Müdahale Yapılmadığında
Kazan Dairenize Gelen Ekiplerin;

Kazan Dairenize Gelen Ekiplerin;

  • Gaz analiz cihazı
  • Gaz Dedektörü - Manometre
  • Kompresör gibi ekipmanlara sahip olup olmadığını lütfen gözlemleyiniz. Bu ekipmanlara sahip olmayan bakım ekiplerine ve yetkisiz firmalara bakımınızı yaptırmayınız. En doğru iş uygun ekipmana sahip donanımlı ve tecrübeli yetkili servislerle yapılır.

Yıllık yaptırdığınız bakımları geri dönüşü olan bir enerji verimliliği çalışması olarak görünüz.