Doğalgaz Çevreye Zararlı Mı?

Doğalgaz Çevreye Zararlı Mı?

Doğada bulunan enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemez olarak iki ayrı türde toplanır. Bu kaynaklar arasında yer alan yenilenemez enerji kaynakları olarak değerlendirilen fosil yakıtlar daha ziyade doğaya zarar veren yakıtlar olarak tanınırlar. Doğalgaz da her şeyden önce bir fosil yakıt olarak bilinir. Aynı zamanda doğal gazın zehirleyici etkiler yaratması da belirli şartların oluşması halinde söz konusu olabilir.

Doğalgaz Solunması Halinde Zarar Verir mi?

Doğalgazın çevreye verdiği zararın izahında ilk olarak bu gazın insan ve hayvanlar tarafından solunması durumunda zarar verip vermeyeceği gelir. İlk olarak doğalgazın solunması halinde ne insanlar ne de hayvanlar açısından herhangi bir zehirleyici etki meydana getirmeyecektir. Ancak doğalgaz zehirlenmelerinin ne şekilde olduğuna değinmek icap ederse de, bu gazın aşırı derecede kapalı bir ortamda birikmesi durumunda ortamdaki havanın azalacağı ve bu nedenle doğalgazdan dolayı boğulmaların meydana gelebileceği konusuna dikkat edilmelidir. Yoksa doğalgaz kendiliğinden zehirli ya da boğucu herhangi bir etkiye sahip değildir ve canlılar tarafından solunması durumunda da herhangi bir zarara yol açma etkisi yoktur. Doğalgaz çevreye zararlı mı sorusunun cevabı da ilk aşamada budur.

Doğalgaz Çevreyi Kirletir mi?

Doğalgazın çevreyi az da olsa kirlettiği bir fosil yakıt olmasından dolayı muhakkaktır. Ancak unutulmaması gerekir ki doğalgaz fosil yakıtlar arasına en masum ve en temiz olanıdır. Hal böyle olunca da bu gazın kömür ya da petrol gibi yakıtlara kıyasla tercih edilmesi çok daha isabetli ve çevreci bir seçenek olacaktır. Bu nedenle petrol ya da kömür gibi yakıtların kullanılmasından ziyade doğalgaz tercih edilmesi ve bunun pek çok kentte hava kirliliğini önemli oranda azaltacağı unutulmamalıdır. Kısaca ifade etmek gerekir ise doğalgaz doğayı kirleten bir yakıt değildir ancak elbette güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi kaynakların tercih edilmesi çok daha yararlı olabilecektir.

Diğer Yakıtlar Çevreyi Nasıl Kirletir?

Diğer yakıtların çevreye zararlarından söz etmek icap ederse de ilk olarak duman içerisinde bulunan maddelerdir. Örnek olarak kükürt oksit bu maddelerden bir tanesidir. Akabinde bu madde sülfürik aside dönüşecek ve daha tehlikeli bir hal alacaktır. Bu da doğa açısından hiç de yararlı olmayan asit yağmurlarını beraberinde getirecektir. Buna ek olarak is ve kömür parçacıklarının da doğaya zarar vermesi hiç de azımsanacak miktarda değildir.