KOMBİYİ AÇIP KAPAMAK

KOMBİYİ AÇIP KAPAMAK

Kombiyi geceleri kapatıp sabah tekrar açmanın daha fazla yakıt harcadığı söyleniyor, ne kadar doğru?

Tabi ki doğru. Diyelim ki evin içerisinde belli bir konfor ortamına ulaştık mesela 60 dereceye ulaştık. Kombiyi kapattığımız zaman tekrar 60 dereceye ulaşmamız için daha fazla yakıt sarfiyatı gerekmektedir. Bundan dolayı da belli oranlarda kombiyi kapatmadan düşük seviyelerde kullanmak, her zaman daha iyi ısınma ve daha az yakıt sarfiyatı sağlayacaktır.

Bacalı kombi ile hermetik kombi arasındaki fark nedir? Hangisini tercih etmeliyim? 

Bacalı kombilerde fan yoktur. Atık gaz, sıcaklığından dolayı genleşerek yükselir, tabii bir çekim ve baca vasıtasıyla dış ortama atılır. Bu nedenle bacalı kombi cihazları standartlara uygun yapılmış bir bina bacasına bağlanmalıdır.
Hermetik kombi ise fanlıdır. Atık gaz fan ile iç borudan dış ortama cebri olarak atılırken, dış borudan da yanma havasını yanma odasına çeker. Bu nedenle, hermetik kombi cihazlarının bina bacasına ihtiyacı yoktur, evin dış ortama açılabilen herhangi bir mekanına monte edilebilirler.
Binada standartlara uygun müstakil baca mevcut ise bacalı, baca standartlarına uygun olmayan bir baca var veya hiç baca yoksa hermetik kombi tercih edilmelidir.

  • Bacalı Kombiler 

Bacalı kombilerde yanma odası cihazın bulunduğu ortama açıktır ve yanma sırasında cihaz ortamın havasını kullanır. Bacalı kombiler banyoya, yatak odalarına, apartman boşluğu gibi ortamlara ve hacmi en az 8 m3?ten az olan yerlere konulmaz. Bacalı kombilerde yanma sonucu oluşan atık gazlar baca aracılığıyla dışarı atılır. Hava girişinin şartnamelere uygun olmadığı yerlerde bu tip cihazların kullanılması can güvenliği açısından tehlikeli olduğundan, İzgaz tarafından gaz açma onayı verilmemektedir. Kullanımı tehlikelidir.

  • Baca Fanlı Kombiler 

Bacanın yetersiz olduğu durumlarda bu tip cihazlar kullanılabilir. Yanmış gazlar bir baca fanı ve baca gazı borusu ile pencere veya atmosfere açık duvardan dışarı atılır. Bacalı kombilerin montaj mahalleri ile ilgili kısıtlamalar bu cihazlar içinde aynen geçerlidir.

  • Hermetik Kombiler    

Hermetik kombilerde bacaya gerek yoktur. Ortamın havasını kullanmadığı için kısıtlama getirmeden kullanılırlar. Yanma için gerekli havayı bir fan vasıtasıyla ve özel iç içe geçen iki borudan oluşan hava akım borusu sayesinde dışarıdan alırlar. hermetik kombiler mutlaka dış duvara veya dış duvara yakın bir yere monte edilmeli ve hava akım borusu atmosfere açık olmalıdır. Apartman aydınlıklarına bağlanamaz.